Galactic Heart Centre

 

Van harte welkom op de website van the Galactic Heart Centre!

The Galactic Heart Centre is een initiatief in dienstbaarheid van het geheel, in dienstbaarheid van het hart en de ziel. The Galactic Heart Centre is een plek waarin we, individueel en gezamenlijk, mogelijkheden creëeren zodat ieder het leven kan leven vanuit zijn/haar hoogste waarheid. Het is een centrumpunt voor werkelijke ontmoeting waarin er heel praktisch wordt gekeken hoe we gezamenlijk, in verbinding, de Nieuwe Aarde kunnen manifesteren, zodat het op alle lagen, voor iedereen, kloppend is. Het is een ontmoetingspunt waar kosmos, galaxie en de Aarde elkaar raken binnenin onszelf. De multi-dimensionale werelden komen samen met onze menselijke behoeftes en kwaliteiten, om vorm te geven aan wie we werkelijk zijn, middenin de samenleving. The Galactic Heart gaat uit van ieders eigen meesterschap en creatiekracht, wetende dat ieder een unieke, gelijkwaardige blauwdruk en verantwoordelijkheid heeft om zichzelf neer te zetten. Momenteel (2013) wordt de energie gericht op pure co-creatie en de empowerment van Pillars of Light, mensen die ervoor hebben gekozen om hun diepste waarheid te leven, in harmonie met het AL. Levend vanuit de pure Bron-essentie. The Galactic Heart Centre slaat bruggen tussen spirituele centra en nieuwetijds-initiatieven zodat er een expansie plaatsvindt van de creativiteit. Er ontstaan steeds meer mogelijkheden tot co-creatie. Hoe meer mensen en zielen in liefde samen-zijn, hoe meer vreugde en kracht. Vanuit de samenvoeging van blauwdrukken wordt er gekeken naar mogelijkheden tot creatie. Het uitgangspunt is een Nieuwe Aarde waarin we bewust zijn van onszelf en waar we in harmonie met onszelf, elkaar en de wereld omgaan.
The Galactic Heart Centre biedt bijeenkomsten/conferenties, workshops, bekrachtigingsgroepen en lezingen aan om een diepere bekrachtiging te bewerkstelligen van ons ongelimiteerde bewustzijn. Via bijeenkomsten/conferenties gaan we met grote groepen voelen/kijken hoe we vanuit liefde en oprechtheid mogelijkheden kunnen scheppen in de samenleving. Ook wordt hier flink genetwerkt, zodat ieder de mogelijkheid krijgt om elkaar te ontmoeten, zodat er nieuwe initiatieven en expansie ontstaat. Tijdens de workshops werken we gezamenlijk als groep aan de aansluitingen met het kosmische wereldgrid. Door multi-dimensionale ascensie-activaties en uitwisselingen bekrachtigen we het lichtlichaam van iedere aanwezige. De workshops worden gezamenlijk vormgegeven. Wat is nu aan de orde? Via bekrachtigingsgroepen (Pillar of Light Groups) gaan we in groepjes van maximaal 20 mensen ervaren waar iedereen momenteel is binnen zijn/haar leven, wat heb jij nodig om te manifesteren en waar liggen de mogelijkheden, op innerlijk en maatschappelijk niveau? De Pillar of Light Groepen werken vanuit het ENE, het geheel, van wat er ontstaat binnen de Benelux en wereldwijd.

Initiatiefnemer van the Galactic Heart Centre is Nanco Immanuël, die zich vanuit zijn hele wezen inzet voor verbinding en de doorgronding van ons eeuwige, multi-dimensionale liefdesbewustzijn op Aarde. The Galactic Heart Centre opende haar deuren voor iedereen op 9 augustus 2008, in het toenmalige centrum in Ede. Het was tot 2012 een spiritueel/ascensiecentrum maar heeft ondertussen een vrije vorm waar Nanco door de Benelux heenreist om zijn deel binnen het geheel neer te zetten. Het verbinden van alle deeltjes, om het tot een alchemisch geheel te maken. Nanco, 29, is een multi-dimensionaal mens die de blauwdruk kan 'lezen' van het evolutieplan en de nieuwe manifestatie. Nanco kent de levende blauwdruk van het Aquarius Tijdperk en zet zich volledig in voor de manifestatie van de onbeperkte mogelijkheden. Het is de doorgronding van alle dimensies binnenin onszelf. We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. Ieder mens is een kind van het Ene (de Bron, God, Al-Dat-Is). Van daaruit zet the Galactic Heart zich in tot liefde en verzoening, om gezamenlijk, de Nieuwe Aarde neer te zetten. Je kunt Nanco altijd uitnodigen, wanneer je dat zo voelt, voor het geven van een workshop of lezing, of het begeleiden van een Pillar of Light Group in de Benelux. 
De Nieuwe Aarde, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij! We are one family of LIGHT!