Het centrum

The Galactic Heart Centre is een initiatief waarin er uit wordt gegaan van eenheids-bewustzijn. We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. Laten we dat nooit vergeten! Iedereen heeft een unieke bijdrage op Aarde, een unieke blauwdruk, en deze mogen allen volledig gewaardeerd en erkend worden.

The Galactic Heart Centre is gericht op de innerlijke weg in ieder mens en deze mag ook liefdevol, stevig en krachtig in de praktijk gebracht worden. Wij zijn allen één en we hebben allemaal een stuk verantwoordelijkheid om in harmonie, vrede en respect met onszelf, elkaar, Moeder Aarde en het universum te leven.

The Galactic Heart Centre zet zich in voor de empowerment van ieder deelaspect binnen de Schepping. Ieder mens die klaar is om zijn of haar diepste essentie te herinneren. The Galactic Heart is een katalysator voor multi-dimensionaal bewustzijn, zodat we kunnen ervaren wie we werkelijk zijn, op alle niveaus van de Schepping. Er wordt energetisch samengewerkt met onze multi-dimensionale zelven, de Ascended Masters, de engelen, de natuurwezens, de High Councils, de Star Nations, Moeder Aarde en Terra Gaia. Het Sananda-bewustzijn is het centrale bewustzijn dat waakt over de evolutie en praktische vormgeving van alles wat er binnen the Galactic Heart Centre gebeurt.

The Galactic Heart Centre stimuleert maatschappelijke en sociale hervormingen die gebaseerd zijn op het Absolute. Alles dient helemaal te kloppen met het gevoel en het intermenselijke. We zijn bezig om alles af te stemmen op de natuurwetten. Mocht er ergens een disharmonie zijn, op welk niveau dan ook (emotioneel, sociaal, spiritueel, politiek etc) dan wenst the Galactic Heart Centre dat wij als mensheid hiervoor verantwoording nemen. Hierin wordt in alle liefde dan ook volop aandacht aan besteed. De energie mag gericht worden op de kern en waar het in essentie om gaat.

The Galactic Heart Centre heeft een heel kosmische, maar uiterst gegronde visie op de werkelijkheid, die elke dag weer bijgesteld wordt door het groeiende bewustzijn. Het beweegt mee met de flow van het universum. The Galactic Heart Centre dient de Bron en de Akasha velden van het Levende Verbond (de Ark des Verbonds). Alles in dit universum is bewustzijn, alleen resoneert alles op een ander trillingsniveau van ervaring. Alles is op weg en loopt samen met het Plan van de Schepper. The Galactic Heart Centre laat zich begeleiden door de Schepper, de innerlijke Christus, de Vader.

The Galactic Heart Centre is een soeverein, vrij bewustzijn en is niet verbonden aan enige leer en/of geloofsovertuiging. Ook zal dit nooit of te nimmer van iemand verwacht worden. The Galactic Heart vertrouwt op ieders Goddelijkheid, ieders kracht en intuitie en zal dit ten aller tijden honoreren en aanmoedigen. Het oude Guru-tijdperk is allang voorbij! We zetten ons samen in voor een Nieuwe Aarde, een nieuwe samenleving en ieders unieke bijdrage wordt hierin erkend.

The Galactic Heart Centre loopt samen met de blauwdruk van de Vader en het 9-dimensionale Galactisch Centrum. Het Galactic Heart Centre is een micropunt van dit bewustzijn gemanifesteerd in de derde dimensie Aarde. Het is een cel die open is gegaan en de Godsvonk dient te verankeren. The Galactic Heart Centre herkent de DNA-archieven van het Plan, die vanaf 2013 vormgegeven kan worden. Het cellulaire geheugen is geopend, het zaad komt langzaam in de materie. Met zn allen mogen we dit vormgeven. Je zou kunnen zeggen dat the Galactic Heart een gematerialiseerde versie is van de blauwdruk van het 9-d Galactische Centrum. De Bron, de zielen en persoonlijkheden komen hierin samen om te herinneren dat we allen één zijn en we van daaruit gemachtigd zijn om te scheppen. Wij allen hebben het vermogen om innerlijke en maatschappelijke transformaties te bewerkstelligen, in dienstbaarheid van het Geheel. In dienst van de Graal. De Godin!

The Galactic Heart Centre richt zich momenteel op het bij elkaar brengen van nieuwetijds-mensen, Pillars of Light en zielenfamilies. Er zijn zoveel initiatieven wereldwijd gebaseerd op de Nieuwe Tijd. Alleen al in de Benelux is er al zoveel te verbinden, te ontdekken. Zoveel spirituele centra en andere creaties die allemaal in verbinding met elkaar mogen komen. Hoe meer we elkaar leren kennen, hoe dieper de reikwijdte van creatie. Dit is een formule voor liefde en overvloed, die eeuwig expandeert. Het is een Levensbloem.
De nadruk ligt op ZIJN en DOEN (handelen). Het handelen vanuit het innerlijke zijn is een primaire focus. We hebben unieke, wonderlijke dingen neer te zetten met elkaar als mensheid. Het ontvouwt zich. Wanneer we elkaar weten te vinden, weten te verbinden en co-creëeren, groeit de blauwdruk en het scheppende vermogen.
Momenteel worden er vanuit the Galactic Heart Centre conferenties, Pillars of Light co-creatie dagen, Pillars of Light Groepen en workshops/lezingen georganiseerd. Alles staat nu in het teken van de wederopstanding der mensheid. Het innerlijke (de Geliefde en de Moeder) en de manifestatie van daaruit (de Christus, de Vader).
De workshops hebben een totaal andere functie dan eerst. Eerst waren we aan het toewerken naar eenheid. In 2013 is de basis-eenheid er voor de Nieuwe Aarde. Het dient nu slechts uit te dijen vanuit vrije wil en keuze. Alle workshops en activaties zijn gericht op expansie en bekrachtiging van de nieuwe co-creaties, de stroom waar we momenteel middenin zitten. We mogen gaan staan voor wie we in essentie zijn. Wij hebben het recht om te leven als vrije bewustzijnsvormen. Vrije mensen.
Er zijn co-creatie Pillars of Light dagen waarin 3 of 4 Pillars die daar klaar voor zijn samen vorm geven aan een dag, in volledige co-creatie met de groep. Er wordt gewerkt aan de expansie van de nieuwe basis die al is neergezet. Het staat in het teken van de volgende stappen. Van hieruit komen coderingen samen voor werkelijke praktische manifestatie middenin de samenleving. Ieder is daar deel van.

Er zijn Pillars of Light Groepen van maximaal 22 personen in verschillende steden van Nederland. Hierin bekrachtigen we elkaar in het ZIJN en scheppen we mogelijkheden voor co-creatie en overvloed door puur in het Hier-en-Nu aanwezig te zijn. Er zijn Pillars of Light Groepen in Arnhem, Groningen, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. In de loop van de herfst en 2014 komen daar nog steden en andere plekken bij.

Eens per kwartaal wordt er een grote conferentie gehouden voor maximaal 270 mensen, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en met nieuwe creatieve vormgeving aan de slag kunnen, die altijd samenloopt met innerlijke en maatschappelijke transformatie. Tijdens de conferenties, die een afwisseling zijn van structuur en 'laten gebeuren in vrijheid', werken we met de diepe vraag: Wat gaan wij doen, als eenheid? Waar staan we, welke keuzes maken wij, als mensheid? Welke richtingen verkiezen wij op te gaan?

The Galactic Heart Centre richt zich op vernieuwende co-creaties met broeders en zusters die daar ook daadwerkelijk klaar voor zijn. Het dient sterk gegrond te zijn en het is essentieel dat we heel eerlijk naar onszelf durven te kijken, zodat het een zuivere, pure creatie is, die niet subtiel gebaseerd is op dualiteit. We hebben allemaal onze uitdagingen en blinde vlekken. De bereidheid tot werkelijke reflectie is noodzakelijk, zodat Al-Dat-Is kan stromen.

Workshops, conferenties en andere evenementen worden georganiseerd voor een heel schappelijke prijs, die voor bijna iedereen haalbaar is. Wel zal er altijd gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage, als respect en waardering, voor alle tijd en energie die gestoken wordt in de vormgeving, die ons allen dient. Nogsteeds dienen er allerlei rekeningen betaald te worden. En van de vrijwillige bijdrage wordt het geld weer geinvesteerd in nieuwetijds-projecten en evenementen in dienst van het grote geheel. Wij geven samen vorm. Geld is energie, en wanneer de energie gericht wordt op eenheid, schept het een nog diepere eenheid, waar we allen weer profijt van hebben.

Nanco Immanuël staat altijd open voor uitnodigingen voor mini-conferenties, workshops, lezingen en gegronde mogelijkheden tot co-creaties die energetisch in balans zijn. Nanco is gestopt met het geven van persoonlijke sessies en readings, zodat de volledige focus gericht kan worden op de nieuwe stroom.

The Galactic Heart Centre heeft momenteel niet een centrale locatie, omdat de energie overal dient te stromen op talloze plekken. Wel wordt Arnhem aangehouden als basispunt, omdat Nanco Immanuël hier woont. Tevens is the Galactic Heart met grote regelmaat in Amsterdam en Nieuwegein.

De nadruk ligt op het samen neerzetten. Als broeders en zusters, kinderen van het Ene. Kinderen van de Sterren en van de Aarde. We hebben elkaar hard nodig.

The Galactic Heart zal veel tijd besteden aan ontmoetingen en samenwerkingen met o.a. andere spirituele centra en initiatieven. De tijd is voor velen nu echt aangebroken om elkaar te gaan ontmoeten en beter te leren kennen.

The Galactic Heart Centre werkt niet slechts vanuit een spiritueel oogpunt, maar ook vanuit een gegronde, quantumfysische wetenschap.

Vanaf 1 juni 2013 heeft the Galactic Heart Centre een secretariaat. Hierin worden alle mailtjes beantwoord door Anne-Marie. Tevens is het secretariaat elke dag (maandag t/m vrijdag) telefonisch bereikbaar van 10:00 t/m 13:00 uur. Het telefoonnummer is 06453 687 94. Wanneer je Nanco persoonlijk wilt mailen, kun je mailen naar galacticheartcentreatgmail .com .

The Galactic Heart Centre is ook geregistreerd op facebook.