Nieuwsbrief Galactic Heart Centre, 20 april 2013

21-04-2013
Nieuwsbrief Galactic Heart Centre, 20 april 2013

Galactic Heart Centre

Van Hasseltstraat 129-1

6821 AS Arnhem (Nederland)

website: www.galactic-heart-centre.com

info/opgave: galacticheartcentreatgmail .com

Lieve broeders en zusters,

Hoe is het met jullie?
Hieronder stuur ik jullie een uitgebreide nieuwsbrief toe van the Galactic Heart Centre voor de maand april 2013. Hierin staat weer allerlei informatie over het proces wat momenteel gaande is, in onszelf en wereldwijd. Ook staat er informatie over aankomende Pillar of Light events en de laatste ontwikkelingen m.b.t. de Galactic Heart Centre en het aankomende, upgedate workshop programma. Meer dan ooit zetten we onszelf en elkaar in onze kracht, een diepe empowerment waarin de Pillars of Light gaan staan waar ze werkelijk voor gekomen zijn.
De komende maand ben ik (Nanco) o.a. voor workshops/lezingen en een conferentie in Amsterdam, Leiden, Arnhem, Borsbeek (België), Nieuwegein en Bergen (NH). Later in de zomer zal ik ook o.a. in Rotterdam, Drachten (Friesland) en Groningen zijn.
Heel veel leesplezier en indien je dat wilt, is het voor mij natuurlijk ook helemaal ok als je de nieuwsbrief wilt doorsturen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
Een heel fijn weekend en een mooie transformatie toegewenst. Vandaag zitten we in de overgang van Ram naar Stier in het dierenriem. Enjoy!

De 4-d realiteit: Out of the Box


Momenteel maken we een mega-groeispurt door in ons individuele en collectieve ascensieproces. Er zijn regelmatig weinig woorden voor, al weet ik dat tallozen onder ons het voelen. In deze 4e maand april, waar we nu vol in zitten, komen we massaal in aanraking met de basis van 4-dimensionaal bewustzijn. Ons gehele lichaam begint er op te resoneren. Dit is de dimensie waarin we we open beginnen te bloeien voor alle dimensies van creatie. In een razendsnel tempo kunnen we hierdoor puzzelstukken bij elkaar krijgen over onszelf. Het is een dimensie waarin je jezelf, anderen en dingen kunt gaan zien waar ze werkelijk zijn, voorbij de subtiele en soms hardnekkige lagen van het oordeel dat voortkomt vanuit 3-d dualiteit. Het liefdesveld groeit waardoor je in de diepere lagen van je eigen schaduw terecht komt.

Wanneer je met je bewustzijn vastzit in 3-d bewustzijn is er altijd een oordeel of een emotionele verkleuring van de realiteit, omdat je het slechts waar kunt nemen vanuit jouw kant van het verhaal, aangetast door o.a. je geslacht, opvoeding, religie, cultuur en geloofsovertuigingen. We stappen nu vanuit 3-d in 4-d waardoor je voorbij de mannelijk-vrouwelijk-kind dualiteit stapt, vanuit een diepe realisatie dat je er vanuit 3d niet uitkomt. Een diepe rust kan in zeer sterke mate afgewisseld worden met frustratie, het spuugzat zijn om gevoelsmatig/emotioneel vast te zitten in een wereld die niet past bij de herinneringen van jouw ziel. Het begint regelmatig bij steeds meer mensen ontzettend op te lopen. De enorme behoefte vanuit het hart om werkelijk op alle niveaus vrij te zijn blijft toenemen. Tegelijkertijd zul je kunnen merken dat het niveau van rust, bezinning en acceptatie toe kan nemen. Dit zijn verschillende kanten van 4-dimensionaal bewustzijn die parallel met elkaar kunnen lopen en elkaar soms razendsnel af kunnen wisselen. Als een schommel, en ook op de achtergrond een diepe rust.

De 4-d realiteit laat jou stap voor stap zien wie je in essentie bent, waardoor je ook kunt waarnemen waar jouw kern-aandeel zit in de instandhouding van dualiteit. Je dient uit 3d te stappen om 3d te kunnen zien. De hoger-dimensionale trillingen van 4d zorgen voor een soort 'helicopter view'. Er ontstaan gaten in de sluier en je kunt alles nog veel meer waarnemen van verschillende kanten, ook gevoelsmatig.
Vanaf 4-d krijg je toegang tot alle levels van jouw herinneringen en jouw creaties als Goddelijk, multidimensionaal wezen, als ziel. 4-d is een dimensie van het beginstadium van ascensie, een gefocuste concentratie waarin je je oerkwaliteiten kunt ontwikkelen, helder waarnemen, helder voelen, helder zien, telepathische expansie, bilocatie, ascensie-ervaringen. Het helder-voelen, weten en zien komt samen met een veel ruimer bewustzijnsveld. Het helder voelende veld wordt vele malen versterkt wanneer je ook begrijpt en ziet wat je voelt. In 3d zijn er vele heldervoelende mensen die vaak niet precies kunnen traceren wat ze voelen, terwijl ze zo ontzettend veel voelen. Dit kan soms heel frustrerend zijn. Vanuit 4-d wordt dit bewustzijn, de Godinnen-kwaliteiten veel meer verbonden met de Vader en de 'overview'. Het diepgaand inzicht vergaren over alles wat creatie in essentie is.

De Egyptische samenleving speelde zich bijvoorbeeld grotendeels af in 4-d. Egypte is als een verkenningstocht door 4-d. Het is het punt waarin je alle dimensies kunt gaan verbinden met je lichaam, gecenterd in je hart. Het expandeert je onvoorwaardelijke liefdesveld.

Een andere 4-d kwaliteit die zich momenteel sterk ontwikkeld is de diepe behoefte naar werkelijke vrijheid, maar dan ook werkelijk op allelagen. Het is de ziel en de persoonlijkheid die samen een weg proberen te vinden om zich los te maken van alle verbindingen die niet resoneren op de diepste liefde en vrijheid. Alles dient zuiver te zijn. Het gevoel van 'allergisch' zijn voor macht en onzuiverheid neemt drastisch toe. Dit proces is als een zigzag beweging, dit is een stuk wat je zelf dient te doen, het losmaken en weer herverbinden vanuit de nieuwe frequentie, en op andere lagen is dit een gezamenlijk proces, met elkaar. Het is als een golfbeweging, individueel en gezamenlijk. In essentie zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Het is ons veld, en ieder mens staat er gewoonweg iets anders in.
Deze gevoelsmatige ingang met de 4-d realiteit wordt ook wel het 14e deel van Osiris genoemd. Het is de fallus. Het is de toegangspoort van het Zaad van de Godsvader die op Aarde komt. The Seed of Life. De mannelijke, goddelijke energie kan zijn eigen gronding neerzetten, onafhankelijk van het vrouwelijke, zodat beide liefdeskrachten elkaar op totaal nieuwe wijze kunnen ontmoeten.
Het 14e deel van Osiris zorgt ervoor dat we stap voor stap herinneren hoe alle dimensies van onszelf geboren kunnen worden op Aarde, diep genesteld in de stof. Stevig neergezet in een eeuwige, opbouwende spiraal van liefde en harmonie. Osiris is de Heer van de Onderwereld, die man in ieder mens die op eigen benen kan staan en voorbij de man-vrouw dualiteit is gegaan. Het oude mannelijke probeerde normaliter te gronden via de vrouw. De kern van het mannelijke kon zo vaak zijn eigen ruimte niet voelen. Zijn Koninkrijk op Aarde. Op 14-4 is de kern van dit Osiris veld op Aarde gekomen, de 4-d trillingen van waaruit de essentie van de Vader zijn benen op Aarde zet en zn eeuwige ruimte schept. Het mannelijke dat hierdoor veel meer het vermogen krijgen om zijn liefdes-en-krachtveld neer te zetten, met alle dimensies, en steeds meer echt kan waarnemen wat zijn aandeel is binnen de schepping van dualiteit en de opzet van de Nieuwe Aarde. Dit proces loopt samen met de Kroning van Willem Alexander als Koning van de Staat der Nederlanden.
Osiris is het basispunt waarin alle mannelijke aspecten aan kunnen klikken, zodat alle lagen van de Vader de aardse dimensie betreden met het Levenszaad der Mogelijkheden. Hierdoor vindt de wederopstanding plaats van de essentie van Christus. Op het moment dat steeds meer mannelijke delen in onszelf kunnen nestelen in de 13 lagen van Isis en het 14e deel van Osiris, zul je zien dat de Nieuwe Aarde ook echt vorm krijgt, heel stevig, praktisch en concreet. De kracht om ons gevoel (de Godin) te volgen expandeert. Het zuivere, beschermende gevoel van de Godsvader helpt ons om de kern van de angst te transcenderen en om alle creaties vanuit pure liefde neer te zetten. Hierdoor zul je zien dat alles met je mee gaat werken, zonder al te veel gevoelens van 'tegenwerking'. We zitten er nu middenin, lieve mensen.
De 4e dimensie, verankerd in 3-d, zorgt voor het vermogen om alle machtstructuren en controlemechanismes lief te hebben. Die smelten als sneeuw voor de zon. Het gebeurd in ons allen, en de concrete stappen die wij zetten zorgen voor de transformatie van de New World Order en de Illuminati.
De 4e dimensie biedt ons ongekende mogelijkheden, voorbij alle 3-d beperkingen van verscheuring, angst en dualiteit. De 4e dimensie herinnert ons aan onze creativiteit, die goddelijk is. De 4e dimensie spoort ons aan om creaties door te laten stromen die volledig 'out of the box' zijn. Het is de diepe realisatie dat je iets niet op kunt lossen vanuit dezelfde frequentie dan dat je iets geschapen hebt. Je kunt 3d niet doorgronden door 3d oplossing. The Magic happens out of the box, anchored in 3d. 4d raakt je aan om moedige creaties neer te zetten. Moedig en creatief. Creaties vanuit je hart. Het gebeurt out of the box, voorbij anything dan we gewend zijn in 3d. Dit heeft alle tijd nodig, omdat we zo diep zijn geprogrammeerd in 3d voelen, denken en geloven. Het heeft tijd nodig, maar weet dat moedigheid zeer zeker vereist is. Wanneer jij je ruimte niet inneemt in jezelf, is er altijd wel iets of iemand die het doet. Bijna onze hele samenleving is opgebouwd vanuit ruimte/niet ruimte innemen. Jij mag je goddelijke ruimte innemen, vanuit liefde en zuiverheid. Keuzes vanuit je hart, niet vanuit confirmeren aan angststructuren en aan een duaal systeem, waar je nooit gelukkig van kan worden.
De Great Spirit leert ons momenteel meer dan ooit om met creatieve, out-of-the-box ideëen te komen, die recht uit de Bron komen. Het is een vorm van goddelijke eigenwijsheid. Vanuit eigenheid, uniekheid, het goddelijke in jezelf en elkaar dienende. Het is goddelijke eigenwijsheid, voorbij de duale versie van eigenwijsheid.
We mogen dit heel diep realiseren, meer dan ooit, dat de Nieuwe Aarde geschapen wordt vanuit 'out of the box'. Deze nieuwe dimensie, startend vanaf 4d, huist in jezelf, in ons, als mensheid. Wij zijn allen één, hoe groot de illusie ook is. Jij bent een prachtig kind van God. Hallelujah!
 
De Pillars of Light staan op!
 

De Pillars of Light staan momenteel op. De Pillars of Light mensen zijn mensen die ervoor gekozen hebben om alle lagen van het Zelf te doorgronden. Individualiteit in eenheid. Het individu en het gezamenlijke zijn even belangrijk en in evenwicht. Zo binnen, zo buiten. De Pillars of Light hebben ervoor gekozen om liefde en licht te scheppen in alle onbewuste lagen van het Zelf, zodat er een bewust verbindend veld ontstaat waarin iedereen vanuit zuiverheid zijn/haar goddelijke blauwdruk kan neerzetten. De Pillars of Light herinneren het Goddelijke Plan van creatie en manifestatie, wat we de Ark des Verbonds noemen. De Pillars of Light vormen samen de basis voor wereldwijde veranderingen en bewustzijnsverschuivingen op het niveau van o.a. heling, educatie en scholing, gezondheidszorg, het bedrijfsleven, politiek, ecologie en landbouw etc. Momenteel staan er verschillende Pillars of Light op om hun geinspireerde leiderschap neer te zetten en te delen met andere Pillars. De deuren worden geopend zodat ieder die daarvoor kiest, er doorheen kan. Het is tijd voor moedige keuzes die bestaansrecht geven aan de 4-d realiteit, waarin alles door kan gaan stromen. In dienst van de goddelijke stroom. Dit zijn de benodigde energieën voor de werkelijke vorm van de Nieuwe Aarde. Het is een vorm in vormloosheid. Een eeuwige expansie van het Zelf. Jij bent de Nieuwe Aarde. Namasté!
 

The Benelux Pillars of Light Conference op 23 juni 2013 (te Nieuwegein)
 

Op 23 juni 2013 organiseer ik (Nanco) een Pillars of Light conferentie in Nieuwegein. De eerste in de Benelux. Dit is een conferentie, geen workshop of lezing. Het is een conferentie van ons allen, voor ons allen. We dragen de dag samen in co-creatie. Het is een dag waarin we een enorm Pillars of Light veld gaan neerzetten en waarin we belangrijke, gerichte keuzes kunnen maken m.b.t. de Nieuwe Aarde. Welke kant gaan WIJ op? Hoe gaan we onszelf neerzetten om de Nieuwe Aarde te scheppen? Het gaat om liefdevolle en concrete stappen die wij kunnen zetten. Ieder die werkelijk klaar is om deze stap echt te maken en stevig neer te zetten op Aarde is van harte welkom. De dag is een participatiedag. Iedereen wordt gevraagd om vanuit eigen verantwoording te participeren. De zaalhuur wordt gedeeld door het aantal aanwezigen, wat een paar euro per persoon is. Voor de rest is een vrijwillige bijdrage welkom, maar niet verplicht. Het is een dag van verantwoordelijkheid, liefde, samenzijn en concrete keuzes maken, als één geheel. Een bedding bieden aan onszelf en elkaar. Het is een activatie van het gezamenlijke Pillar of Light-veld. Er zijn momenteel al 45 aanmeldingen. Zouden jullie dit aub door kunnen sturen naar mensen die voor jou gevoel echt bij deze bijeenkomst/conferentie dienen te zijn? Voor info/opgave: galacticheartcentreatgmail .com  Meer informatie en de gehele tekst vindt je op de website: www.galactic-heart-centre.com/ workshops
 

Pillar of Light Symposiums
 
Op 6 juli, 6 oktober en 14 december 2013 zijn er 3 hele krachtige Pillar of Light Symposiums waarin er elke keer 3 of 4 Pillars of Light een deel van het programma verzorgen. Het is de bedoeling dat er veel informatie vrijkomt over de Nieuwe Aarde en er een gezamenlijk krachtveld ontstaat waarin de Pillars of Light verbonden zijn, in het veld en als personen. Er vinden hierdoor 3 verschillende activaties plaats. Het zijn enorme krachtdagen. Op 6 juli zullen Willemien Timmer, Jozef Mano Blezer, Willeke Jansen en ikzelf een deel doen. Op 6 oktober: Arco Groeneveld, Vincent Rikkerink, Karel Meijer en ikzelf, en op 14 december Isis Saris, Senia Melchizedek en ikzelf. Het is een samenvoeging der delen binnen Nederland. Een harmoniserend liefdesveld waarin we echt gaan co-creëeren. Echt samen gaan staan voor de Nieuwe Aarde. Ieder is van harte welkom...
 

Het programma:
 

Momenteel staat er een geweldig, vernieuwd workshop programma online voor de maand mei en een deel voor de maand juni. Het staat puur in het teken van de empowerment van de innerlijke Pillar of Light. Alle workshops en activaties zijn gericht op het bewuste, liefdevolle, scheppende vermogen van iedere deelnemer. We mogen herinneren wie we zijn en we kunnen juist in deze tijd neerzetten waar we in essentie voor gekomen zijn. Hieronder is de informatie over het aankomende programma. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn.
 

27 april 2013: Galactic Heart Kennisdag (in Amsterdam)

Welkom op de Galactic Heart Kennis-Dag in Amsterdam. Een vitaal, belangrijk onderdeel van het ascensieproces is kennis. Het werkelijk begrijpen wie jij bent en waar je mee bezig bent. Waar beweeg je naartoe?
Het praktisch toepassen van kennis ondersteunt je om steeds bewuster het leven te leven dat je diep van binnen wenst.
Voor vele mensen is dit een eerste stap, eerst kennis hebben van zaken zodat je het steeds meer kunt herinneren en realiseren in alledaagse ervaren. Andere mensen voelen al vanalles maar weten vaak niet wat er precies gebeurt. Wat voel ik? Het is allemaal goed. Ieder heeft zijn/haar eigen unieke weg.

Vandaag deelt Nanco Immanuël zijn gigantische kennis die gedurende zijn gehele leven telepathisch tot hem gekomen is. Het gaat om diepgaande kennis met betrekking tot het individuele en collectieve ascensieproces. Nanco heeft de kwaliteit om zeer geavanceerde energievelden heel praktisch uit te leggen zodat we de werking van de schepping veel gemakkelijker kunnen begrijpen. Nanco verbindt multi-dimensionale, universele kennis met het gevoel, waardoor je er ook echt iets mee kunt.
De kennis die vandaag gedeeld wordt loopt up-to-date samen met waar wij momenteel staan op Aarde. De dag is een dialoog, een dialoog binnen een cirkel van broeders en zusters. Het is niet persé een lezing, maar een verdiepingsdag waarin iedere aanwezige de mogelijkheid heeft om te participeren in de kennis-uitwisseling. We kunnen het letterlijk over alles hebben, van waar je tegenaan loopt in je leven tot complexe ET-technologieën, van vader/moederschap tot geascendeerde meesters, etcetera. Het is een gelijkwaardige, gezellige ontmoeting waar ook alle ruimte is om persoonlijke vragen te stellen, zodat ieder zoveel mogelijk ondersteund wordt in zijn/haar bewustwordingsproces.
Natuurlijk zal Nanco ook vanuit zichzelf vanalles aandragen, puur afgestemd op het moment en de groepsenergie in het NU, maar grotendeels ontstaat de dag door de beweging in de groep. Waar willen we naartoe?

Om de vele geavanceerde kennis te gronden wordt er ook een energietransmissie gehouden waarin we een hoofdkanaal activeren die de functie heeft om multi-dimensionale kennis te kunnen dragen in het fysieke lichaam. Via de transmissie krijg je meer toegang tot een 4-dimensionaal deel van jezelf die meer vermogen heeft om jouw kennis te gronden en te leven.
Een heel bijzondere dag, voor een speciale prijs van 20 euro.
Het is een liefdevol samenzijn, een verdiepende uitwisseling.
Je bent van harte welkom op deze dag. Namasté!
 

Locatie: Lindengracht 146 te Amsterdam  Tijd: 12:00 t/m 17:00 uur.  Energetische uitwisseling: 20 euro

 

Zaterdag 4 mei 2013: The Seal of Aquarius workshop (in Amsterdam)

De zegel van Aquarius is de blauwdruk van de Nieuwe Tijd. De zegel van Aquarius opent zich elke dag een stukje meer binnenin onszelf en het wereldwijde, collectieve bewustzijn.
De zegel van Aquarius bevat alle gevoelens en informatie over de evolutie binnen dit Aquarius Tijdperk. Het zijn de Akasha-archieven met betrekking tot de samenhang der dingen. Alles is met elkaar verbonden en juist in het Aquarius-tijdperk bloeien we massaal open om een Nieuwe Aarde te scheppen die in harmonie is met elkaar, de natuur, de dieren en het universum in het algemeen.
De zegel van Aquarius is een ontmoetingspunt waarin we allemaal herinneren wat ieders unieke bijdrage is. De Aquarius zegel is het plan van de eenheid tussen de individuele en gezamenlijke creatie. Wanneer alle unieke blauwdrukken elkaar gaan overlappen ontstaat er een harmonische samenleving waarin zijn/haar passie leeft, en waarin alle unieke kwaliteiten vanuit liefde geleefd en geuit worden.
De zegel van Aquarius is de tot-bloei koming van het Plan voor het Nieuwe Tijdperk. De zegel ONTVOUWT zich. De zegel is het integreren en loslaten van de sluier waardoor het plan zich ontvouwt, vanuit overgave en vrede.

De roos is één van de primaire symbolen van dit tijdperk. Het is een liefdes-en kracht symbool, een ontvanger en activator van de dageraad.
De Aquarius Zegel is een essentieel deel binnen het dierenriem en een vitaal onderdeel binnen de Ark des Verbonds. De Aquarius Zegel heeft een andere reikwijdte dan de zegels van andere tijdperken binnen ons dierenriem omdat het NU gaat om een collectief ontwakingsproces. Vele profeten en meesters wisten dit en spraken hierover.

De Zegel van Aquarius is een combinatie van diepgaand, geintegreerd multidimensionaal bewustzijn en praktische vormgeving van jouw essentie binnenin jezelf en in de samenleving. Leven vanuit je hart. Je hart volgen in balans met de maatschappij, respect hebbend voor ieders mening, denkbeeld en geloofsovertuigingen.
Tegelijkertijd is de Zegel van Aquarius de centrale energie voor dit Tijdperk, enorm hoogfrequent, omdat alles wat onderdeel is van het plan hierin aanwezig is. Alle dimensies horen hierbij en ook de mogelijkheid tot volledige integratie van je meesterschap en ascensie.

Vandaag zijn we wederom in onze prachtige hoofdstad Amsterdam waarin we warm ontvangen worden in het hart van de Jordaan. Tijdens de workshop-bijeenkomst zijn we aanwezig om de talloze aspecten van de Zegel van Aquarius te onderzoeken, te voelen, toe te laten en te activeren in ons bewustzijn. Wat is de Zegel van Aquarius voor jou?
Door de verschillende activaties wordt je veel meer op één lijn gebracht met je gevoel om jouw ruimte en aandeel te voelen in de ongelimiteerde mogelijkheden van Aquarius. Dit zijn zeer krachtige afstemmingen. Vandaag zal er veel vrijkomen over de enorme reikwijdte van dit tijdperk. Jouw aandeel is prachtig en uniek.
Je bent van harte welkom om te participeren. Namasté!

 
Locatie: Lindengracht 146 te Amsterdam  Tijd: 10:30 t/m 18:00 uur  Energetische uitwisseling: 65 euro

 

Zondag 5 mei: Christ Maitreya: The New Earth Leadership (in Leiden, ZH)

Vandaag zijn we wederom in de mooie stad Leiden, Zuid-Holland, voor een diepgaande ascensie-activatie workshop met betrekking tot nieuw leiderschap.
De Maitreya wordt door verschillende religies en spirituele stromingen gezien als de nieuwe wereldleider. Wat is de reden hiervan? Wie is de Maitreya en wat is zijn rol? Hoe loopt Maitreya samen met jouw innerlijke wereld?
Maitreya is de bezieling van de Zoon, de Zoon in beweging. De Zoon die stap voor stap indaalt in ons menselijke en ET DNA. Christus is de essentie van de Zoon, de potentie, Maitreya is de manifestatie van de Zoon. Maitreya is dat deel van de Christus die alle deelaspecten verbindt met het Zoonschap. Wanneer de Christus en Maitreya samenkomen in het bewustzijnsveld komt de oerpotentie van de Bron in de menselijke ervaring, het komt tot leven, het schept een doorgang door de ether en de sluier, waarin de etherische werelden van Gods Koninkrijk worden vereenigd. De toegangspoort tot de Maitreya in jou ondersteunt jou om echt beweging te brengen in jouw Gods-Zoon creatie. Jouw leven vol bezieling, waarin je bewust verantwoording neemt voor alle facetten binnen jouw leven. Het is het Goddelijke Leven, de Goddelijke flow die vanuit geluk geluk schept in een eeuwige uitdijende spiraal. Het is de nieuwe stroom binnen dit universum, voorbij slavernij en geleefd worden.

De Christus Maitreya schept jouw goddelijke stroom in deze bestaande wereld. De Christus Maitreya is een uiterst moedige energie, omdat het dat deel in jou is die helemaal verkiest om de Goddelijke weg te leven. Maitreya vereenigd alle etherische werelden, als een dikke Boeddha die zichzelf helemaal heeft gevuld met het pure leven. Het is het leven voorbij dogma's en dualiteit. De Christus Maitreya is een keuze voor wie jij in essentie bent.
In het Vissen-Tijdperk kwamen de Christus en Maitraya samen in het ascensiegrid, voor, tijdens en na de kruisiging. Ze vloeiden samen tot één geheel om een multi-dimensionaal, multi-universeel poortsysteem in werking te zetten waardoor iedereen in het Aquarius Tijdperk zijn/haar Zoonschap zou kunnen leven.

Vandaag is de 5-5 codering, bevrijdingsdag, waarin we de gehele dag werken met de Christus/Maitreya energie om een mogelijkheid te scheppen waarin jij heel bewust toegang krijgt tot de vrije expressie van de Zoon.
Via drie energietransmissies en verschillende groepsdialogen wordt je geactiveerd in het bewuste, nieuwe leiderschap van de Christus Maitreya. In diepe afstemming betreden we de Akasha-velden om te herinneren wat er gebeurde tussen de Christus en Maitreya tijdens de kruisiging. Deze doorgang biedt een uniek inzicht over de mogelijkheden in dit nieuwe tijdperk, en de te belopen weg in onszelf.
Een uiterst krachtig, onvoorwaardelijk liefdesveld ondersteunt ons vandaag om de Christus Maitreya spirit in ons te verwelkomen.
Naast de drie zeer liefdevolle, oer-krachtige activaties zal Maitreya je vertellen over de link met de Boeddha Maitreya. Hoe zijn de Boeddha en Christus gelinkt en welke uitwerking heeft dat tijdens de komende jaren? Welke aspecten zijn de Boeddha en Christus van elkaar? Hoe werkt het Christus-Boeddha DNA?
Een hele mooie workshop/bijeenkomst in Leiden. De energie is een bevrijdende energie, juist op deze nationale bevrijdingsdag.
Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn.

Namasté!

Locatie: Jacob Catslaan 12 te Leiden  Tijd: 11:00 t/m 18:00 uur  Energetische uitwisseling: 65 euro

 

Zondag 12 mei: Het Nederland-België Eenheids Hologram: Activatie van de Nieuwe Aarde Brug (in Borsbeek, België)
 

Geen standaard workshop, maar een co-creatie België en Nederland!

Activatie van een enorme lichtzuil die de blauwdruk van de twee landen met elkaar verbindt.

Hallo geliefde mensen, welkom in het prachtige spirituele/ascensiecentrum The Great White Whale Centre te Borsbeek, België. Vandaag zijn we allen van harte welkom in een warm bad die geboden wordt door alle medewerkers van het centrum. Vandaag, op 12 mei 2013 is een unieke workshop-bijeenkomst waarin de blauwdruk coderingen van Nederland en België elkaar weten te vinden. Nederland en België zijn pionierslanden met betrekking tot nieuw bewustzijn en evolutionair leiderschap en hebben een zeer essentiele functie binnen de opzet van een Nieuwe Aarde, waarin liefde, eenheid en compassie centraal staan. Dit is een onderdeel binnen het Goddelijke Plan. Nederland heeft een functie om de mensheid op te tillen naar een nieuw dimensie (4d) waarin we volledig doorgronden wat er allemaal aanwezig is binnenin ons en het universum. Alles wat er nog hangt in de ether wordt zichtbaar door het Nederlandse DNA. België is eigenlijk volledig verstrengeld met Nederland, en Nederland met België, omdat België zorgt voor de indaling van de Vader-energie, en ervoor zorgt dat alles wat er nog in de ether hangt werkelijk op Aarde komt. België voedt de eeuwige groei van het vrouwelijk in ons, België baant een weg door de persoonlijkheid voor volledige integratie van de Kosmische Vader. België laat het vrouwelijke groeien, de innerlijke ervaring, Nederland is het vermogen van het vrouwelijke om haarzelf open te stellen voor de onbeperkte mogelijkheden binnen de creatie. Nederland opent de nieuwe dimensie van het hart, België is de provider van deze energie. In essentie is het een constante bevruchtings-cyclus tussen deze twee blauwdrukken. Nederland en België vormen samen een brug voor de Nieuwe Tijd. Zij bieden een mogelijkheid tot wederopstanding. Het is als een hersenstam die werkelijk op goddelijk niveau gaat functioneren wanneer de belgen en nederlanders heel bewust hun energieën gaan samenvoegen. Dimensies en creaties gaan elkaar overlappen en voeden, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor het leven van jouw goddelijke expressie, in overvloed en eenheid. Een gigantische, liefdevolle intelligentie krijgt dan ruimte om via en vanuit ons te werken, om dualiteit te doorgronden en liefde te zijn in ons hele wezen. Vandaag is heel bijzonder omdat de kosmische ELOHIM vandaag een totaal nieuw aspect van het wereldrasterwerk gaan activeren waarin de blauwdruk van 2 landen in elkaar gaan overlopen. Het is een bevruchting die voelbaar is.
Je zou kunnen zeggen dat de werkelijke grens, diep in ons basischakra en in ons hart vandaag wordt opengesteld. Het is een ELOHIM ascensie codering die vandaag een holografische brug slaat in onze cellen. Hier zal vandaag veel over uitgelegd worden. We gaan diep in op de werking van deze formule.
Via verschillende meditaties/energietransmissies worden we geactiveerd in de Nieuwe Aarde Brug. Een Elohim codering voor de Nieuwe Aarde, en de volgende stap in onze evolutie. Hierdoor ontstaan er ook veel meer concrete, praktische mogelijkheden voor samenwerking en co-creatie. We zijn het oude station gepasseerd, en van hieruit bouwen de tempel op vanuit een stevig, geaard fundament. Heel concreet bouwen wij in een brug, midden in de samenleving.
Het is vandaag een samenwerking tussen 2 spirituele/ascensie centra, The Great White Whale Center en The Galactic Heart Centre. Twee energievelden binnenin onszelf die elkaar weten te vinden. Ook de blauwdruk van de Great White Whale Center zal vandaag door de ELOHIM worden bekrachtigd.
De intentie voor vandaag is om een liefdevolle, krachtige en grote groep nieuwetijdsmensen bij elkaar te brengen, om mogelijkheden te scheppen. Nederland en Belgen die samen hand in hand erkenning geven aan de gezamenlijke functie van blauwdrukken.
Het belooft een kosmische feestje te worden. Een werkelijke aanrader en een schitterende, vitale bewustzijns-verschuiving.
Je bent van harte welkom om deel te nemen en aanwezig te zijn. Bij interesse kan ik aanraden om relatief snel aan te melden omdat het wel eens heel druk zou kunnen worden. We maken er samen iets schitterends van!
Namasté!

Aanmelding via: gwwcevenementenatgmail .com

Bijdrage: 65 euro, inclusief heerlijke lunch
Bijdrage van tevoren overmaken naar rekening nummer: BE03 9730 8264 9084  BIC ARSPBE22 Aanmelding is pas definitief na overmaken bedrag.
Mededeling: 12 mei Nanco in GWWC

Graag pantoffels of extra sokken meenemen, schoenen zijn in het centrum verboden.

Website: http://greatwhitewhalecenter. blogspot.be

 

19 mei 2013: Mannenworkshop: The Sonship Of Man (in Amsterdam)

Na het enorme succes van de eerste mannen-workshop op 14 april 2013 is er nu een volgende workshop, waarin we afgestemd op de energie van mei de volgende belangrijke stappen zetten om de nieuwe MAN te gronden in onszelf. Een ware aanrader!

 

Op deze 19e dag van mei 2013 is er wederom een zeer krachtige mannenworkshop voor mannen en vrouwen. Deze dag staat in het teken van de empowerment van de innerlijke man. Het is de intentie om een veel ruimer begrip te scheppen over de mannelijke energie en de weg van de man in dit Aquarius Tijdperk, samenlopend met de voorvaderen zoals Adam, Abraham, Jakob, Josef, Mozes, David en Christus.
Naarmate we steeds verder 2013 in gaan zakken we als geheel steeds dieper in de Aarde om de multi-dimensionale aspecten van onszelf te kunnen ontvangen. De goddelijke mannelijke energie, is net als de Godinnen-energie steeds zichtbaarder en tastbaarder aan het worden.
Vandaag is een belangrijke dag, omdat een groot deel van de mannelijke essentie vandaag verder aan wordt geraakt. De multidimensionale man is een man die in diepe, zuivere verbinding staat met zijn innerlijke Zoon. Er zijn vele complexe gevoelslagen die samenlopen met de Zoon-wording op Aarde. Wat betekent het eigenlijk om zoon te zijn/zoon te worden? Hoe loopt dit samen met een ruimer menselijk en kosmisch proces? Wat betekent het om Zoon van het Goddelijke te zijn?
De man in verbinding met zijn gevoel, die bewust verantwoording neemt voor zijn zoonschap is een magiër, een liefdevolle, zachte maar uiterst krachtige krijger. Een meester over de ether en alle emoties die ooit zijn geschapen in deze schepping. Het mannelijke loopt samen met 13 bewustzijnsniveaus en 9 dimensies van Hoger Zelf waar Hij verantwoording voor mag nemen in zijn eigen fysieke lichaam. Individu wording is een steeds grotere eenheid. Leidinggevend aan alle aspecten van zichzelf. Hoe kan de man zijn ware koningschap weer omarmen en een centraal punt op Aarde neerzetten waarin Hij het vermogen heeft om delen van zichzelf, binnenin-en buiten zichzelf te ver-eenigen?

Vandaag gaan we via verschillende dialogen en energietransmissies essentiele lagen doorgronden in de Zoon-wording. Het gevoelsmatig contact maken met de vrije man-zoon verbinding schept een goddelijke ruimte in ons bewustzijn van waaruit we onszelf kunnen zien in onze diepste essentie. Juist vandaag staat de verbinding met de Aarde centraal. Hoe kan de man veel meer zijn eigen aarde verbinding aangaan, in zijn eigen lichaam, zonder afhankelijk te zijn van de vrouw?
Hoe werkt deze verbinding voor de vrouwen, en mannen? Hoe kan de man de vrouw ondersteunen in dit proces? En de vrouw de man? Los zijn en tegelijkertijd in verbinding, waarin er ruimte is voor het gezamenlijke (het innerlijk kind).

Wanneer de mannelijke energie in ons deze verbinding kan maken kun je op een bewuste wijze volledig verantwoording nemen voor jezelf en het interdimensionale geboortekanaal. Je begeleidt jezelf als gids als ware door het geboortekanaal. Alle gevoelens en informatie met betrekking tot het geboortekanaal komen hierin vrij. De man wordt zoon, alle herinneringen en gevoelens met betrekking tot liefde en dualiteit komen vrij. Je wordt geboren als zoon. Wanneer je dit op een bewust niveau doet, van binnenuit, heb je meteen het vermogen om je heelheid mee te nemen, dus ook de vrouwelijke en kind delen in jezelf. Het is een essentieel gedeelte van het 14e deel van Osiris, leiding geven en jezelf door het geboortekanaal begeleiden. Voor mannen werkt dit wat anders als voor vrouwen omdat de aard van de emoties op vele niveaus iets anders ligt. Het stap voor stap indalen van de Godsvonk zorgt voor de doorgronding van de sluier.
De man-zoon verbinding is een weg van waarachtig ZIEN wie je bent en hoe de wereld eruit ziet, van alle kanten. Alle duale delen van jezelf kun je weer in balans brengen met de Schepper. De nieuwe man mag deze weg van liefde en kracht doorlopen vanuit eigenheid, in zijn fysieke lichaam.
Dit is Koningschap en het ZIJN van Hoger Zelf in balans met de gevoels-dimensies van de Aarde. Dit is de Goede Herder, de Christus.
Tijdens deze dag activeren we het mannelijke energieveld in het Zoonschap, om de dimensies van het Hoger Zelf hier-en-nu te kunnen leven. Door de diepgaande balancering van de Aarde met de man-zoon verbinding krijgen we toegang tot de 9 dimensies van de nieuwe, multidimensionale man. Tegelijkertijd zullen we wederom werken met de woede velden die Seth symboliseert. Woede op de niveaus waarin de man het Hoger Zelf niet in zijn lichaam verankerd krijgt door de misverstanden binnenin zichzelf, in relatie tot zijn ouders en het vrouwelijke.
Het is tegelijkertijd een prachtig liefdesveld waarin de mannelijke energie zijn eigen kracht verwelkomt om op veelzijdige niveaus los te komen van de verouderde verbindingen in het algemeen. Vandaag mag de mannelijke energie zijn meesterschap erkennen, diep verankerd in de onderwereld. De innerlijke Zoon komt tot leven, het pure jongetje. Het is een weg van innerlijke Christus geboorte, 9 dimensies van dit bewustzijn zullen worden aangeraakt. 9 dimensies van instemming voor de geboorte van jouw zoonschap.
Het is een uiterst krachtig samen-zijn in hartje Amsterdam.
Je bent van harte welkom om deel te nemen en oprecht te participeren in een belangrijke volgende stap.
Namasté..
 

Locatie: Lindengracht 146 te Amsterdam  Tijd: 10:30 t/m 18:00 uur. Energetische uitwisseling: 65 euro

 

Zaterdag 25 mei 2013: The God Element (in Arnhem)

De nieuwe mens op Aarde realiseert dat hij/zij gelijkwaardig is aan God/de Bron. Hij/zij is de Bron in ervaring, de Bron op reis om zichzelf tot in het diepste te leren kennen. Juist in 2013 beginnen we onze kernkracht te begrijpen. We komen letterlijk in ons element. In je element zijn is in diepe vrede en overgave zijn. Heel bewust in de flow zijn. Binnen ons elementen bewustzijn zijn er vele intelligenties, van waaruit ons dierenriem is opgebouwd. Dit zijn de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht. Deze worden onderling verbonden vanuit het 5e element, dit is de ether. Vaak gaan we uit van 5 elementen, alleen is de cyclus dan niet helemaal compleet omdat er ook nog een element nodig is zodat God/De Bron zijn kern kan manifesteren in de ervaring, in de materie. Dit is het 6e element, ofwel het God-Element of het Element des Levens (Element of Life). Het 6e element manifesteert zich vanuit een ervaringsniveau wat we de 6e dimensie noemen. Dit loopt o.a. samen met de geascendeerde werelden van Sirius en de Pleiaden. Deze sterrenstelsels zijn blauwdruk-technisch een mogelijkheid om ons te laten herinneren hoe het 6e element werkt. Het God-Element manifesteert de oorspronkelijke puurheid van de Bron in de materie. Wanneer wij het 6e element kunnen ontvangen en balanceren kunnen wij onze diepste puurheid, de zuiverheid van de Godsvonk in de vorm brengen. De keuzes die wij maken vloeien voort uit een rotsvast vertrouwen en een geweldige stroom van moedigheid.

Het God-Element schept het goddelijke GEVOEL. Je gaat vanuit het 6e element pas echt begrijpen wat gevoel is. Gevoel vanuit zuiver voelen. Er zijn verschillende lagen van gevoel, de emoties die aangekoppeld zijn aan de 5 elementen, en een overkoepelend gevoel dat het vermogen biedt om alle emoties te doorgronden en te zien voor wat het is.
Het is een doorgang voor wat we soms ´karma' noemen. Het 6e element schept een brug tussen jouw Divine God Presence en jouw gevoel, in de kern van je fysieke lichaam. Het 6e element biedt je een mogelijkheid om jezelf met heel je wezen neer te kunnen zetten. Het is een verankeringspunt voor manifestatie van wat 'het Einde der Tijden' wordt genoemd. De doorgronding van de illusie van lineaire tijd. Het is een geometrisch, goddelijk element die je ondersteunt om creaties neer te zetten die 'out of the box' zijn. Creaties voorbij de duale 3-d dimensie, maar wel middenin 3d. Het is de gronding en manifestatie van je oorspronkelijke Goddelijkheid.
Naast deze korte introductie gaan we vandaag in op talloze facetten van het 6e element in relatie tot jou als mens en de andere 5 elementen. Via 3 energietransmissies zullen we gaan voelen en begrijpen wat GEVOEL werkelijk is. Het gaat een heel stuk verder dan voelen vanuit 5 elementen. Vandaag gaan we een gevoelsveld scheppen waarin jij gevoel (6 elementen) en emoties (5 elementen) kan verbinden en scheiden. Van daaruit kun je je emoties op een totaal ander level gaan ervaren, liefhebben en zien, waardoor je ze ook op een andere wijze kunt doorleven en gronden, voorbij de weg van het lijden. We scheppen vandaag een gevoelskern tussen de Bron en onszelf. Het is een brug van heelheid.

Vandaag is een wonderlijke activatiedag van het God-element, het 6e element. Van hieruit kunnen alle aspecten van onszelf aankoppelen aan de elementen. Alles wordt een element, alles komt in zijn/haar element. Het is een prachtige basis voor dit Gouden Tijdperk. Een ware aanrader!
Je bent van harte welkom om te participeren tijdens deze dag.
God bless you. Namasté!

Locatie: van Hasseltstraat 129-1 te Arnhem  Tijd: 10:30 t/m 18:00 uur  Energetische uitwisseling: 60 euro
 

Zondag 26 mei 2013: Gaia: The Original Earth Geometry (in Arnhem)

Door de binnenkomst en doorstroming van het 6e element (God element) worden er mogelijkheden geschapen om Moeder Aarde te zien en ervaren in haar oorspronkelijke geometrie. Vanuit een veel dieper innerlijk besef mogen we herinneren en begrijpen wat de Aarde nu werkelijk is en dat deze 3e dimensie een andere functie heeft dan we soms denken.
Vandaag gaan we de visie van waaruit ons Hoger-Dimensionaal Zelf op een emotioneel gekleurde manier naar de Aarde kijkt aanraken om te helen, zodat jij en de Aarde toegang krijgen tot het 6e element, het God element.
Dit element heeft het vermogen om de krachten van de Aarde in harmonie te brengen met alle levende wezens. Het God-Element en de aangekoppelde 6d frequenties zijn ingecodeerd om alle bewustzijnslagen en paradoxen in onze Aarde-matrix zichtbaar, voelbaar en tastbaar te maken. Vanaf 6d wordt alles een element, alles komt in zijn element, alle dimensies klikken aan op deze geometrie dimensie, waaronder ook dimensie 7 en 8 waarin de Angelic Kingdoms een veel grotere rol hebben. Het zijn Vanvolledige eenheids-dimensies die zich vanuit het God-Element manifesteren. Door deze eenheids-dimensies ontstaat er een energetische lichtvoeding tussen de Aarde en haar bewoners. Deze doorstroming gaat een paar stappen verder dan we tot nu toe gewend zijn, omdat via 6d de oorspronkelijke Christus-energie mee gaat stromen in onze hoofdkanalen van het lichaam. (Ha-Ra).

Vanuit het Beginne is er een basis-potentie, een oorspronkelijke geometrie voor de Planeet Aarde en haar bewoners die door ons herinnert mag worden. Het is een onderdeel van het Levende Verbond (Ark des Verbonds). De originele Aarde blauwdruk bevat alle dimensies van de Aarde in verschillende ervaringen en tijdslijnen. Het is het oorspronkelijke contact met de natuurwezens. De Aarde loopt samen met een enorme verdieping, een plan tot samenvloeiing met alle planeten en sterren. De Aarde is geboren om drager te zijn van het Einde Der Tijden. De drager van de Verlosser. Alle percepties op de realiteit worden gebalanceerd met de Schepper (Bron) wanneer je bewust in contact bent met de oorspronkelijke geometrie van de Aarde. Gaia is dat deel van de Aarde die de herinnering draagt van alle creaties en manifestaties van 9 dimensies op Aarde. Het is de manifestatie van het Levenszaad, de komst van de Pillars of Light, de Christus en de collectieve wederopstanding van de mensheid, de illusies doorgrondend.
Vandaag leren we om de Aarde op een holografische wijze te benaderen om haar werkelijke essentie en schoonheid te verwelkomen. Het is een herverbinding met de natuurwezens.
Vandaag is een fascinerende innerlijke reis om 9-dimensies van het Aarde/Gaia bewustzijn te verankeren en de oorspronkelijke geometrie te herinneren. De geometrie activeert jouw DNA in het paralelle/holografische Aarde-bewustzijn, zodat er een diepe eenheid ontstaat tussen jou en alle aspecten van de Aarde. Het is het oorspronkelijke Plan van de Aarde dat herinnert mag en kan worden.
Het is een activatiedag van de oorspronkelijke geometrie van Moeder Aarde, waarin jij het 6e element verbindt met je Moeder-aspect. Het is een opening van de herinnering, de Goddelijke belofte van en voor de Aarde binne deze schepping. De Aarde is liefde en omarmt jou. We worden vandaag op verschillende centrale niveaus aangeraakt om de Aarde anders te gaan voelen en zien zodat je veel gemakkelijker in harmonie en co-creatie met de Aarde kunt werken binnen jouw nieuwe vormgeving. Het hoofdkanaal van de Aarde mag je meebewegen/meestromen als een heilige kracht en inspiratie. Vandaag is een geweldige oer-herverbinding met de Aarde en de Moeder in jou.
Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn. Namasté!

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------

Andere workshops die op het programma staan:
1 juni: The Father Universe (in Arnhem)

2 juni: The Atlantis Timeline: Entering the Bermuda Triangle (in Amsterdam) (tekst staat ondertussen online)

9 juni: Sothis: Creation of the Sirian Star Galaxy (in Amsterdam)

15 juni: Lezing over het God Element en Multi-dimensionaliteit in Bergen NH

16 juni: The Isaiah Prophecy

21 juni: Zomer Equinox Activatie: The Platinum Earth

22 juni: Lezing/Activatie De Immanuël Mens met Stichting Sofia (in Nieuwegein)

21 juli: Mary Magdalene: Activation of the Angelic Kingdom (Dit is een kleine bijdrage workshop, gezamenlijk gedragen, omdat er een enorme expansie plaats dient te vinden van Magdalene/Divine Godess energy....Het zou weleens heel druk kunnen worden, dus meld je bijtijds aan aub...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wederom wil ik iedereen van harte bedanken voor alle steun tijdens de afgelopen jaren.

Ik hoop dat je genoten hebt van de nieuwsbrief en dat we gezamenlijk nieuwe stappen mogen zetten binnen de co-creatie van de Nieuwe Aarde.
 

Mocht je ooit eens een workshop, lezing, symposium of conferentie bij willen wonen, dan ben je van harte welkom.
 

Een heel fijn weekend nog verder.
 

In liefde en licht,

Nanco Immanuël

www.galactic-heart-centre.com