Nieuwsbrief Galactic Heart Centre oktober 2011

18-10-2011

Lieve broeders en zusters,
 

Hoe is het?
Wij zijn ondertussen weer terug in Nederland. We zijn eind september/begin oktober 11 dagen in Turkije geweest, waarin we een aantal zeer bijzondere krachtplekken hebben bezocht, zoals de eerste kerk van Johannes (John the Beloved), de Isa Bey moskee en het huisje van Moeder Maria, vlakbij Efeze. Al deze plekken kan ik van harte aanbevelen, omdat de energie werkelijk gigantisch is!
Bij deze is het weer de tijd voor een nieuwsbrief van the Galactic Heart Centre. Hierin is up-to-date informatie verwerkt over de laatste bewustzijns-verschuivingen op Aarde, de ontwikkelingen in en rondom het centrum, en het workshop/lezing programma voor de komende tijd.
Heel veel leesplezier!
 
The Galactic Heart Centre

Op 21 december 2012 staat de Aarde in volledige verbinding/resonantie met het Galactische Hart. Dit is een 9-dimensionaal bewustzijn waarin het plan voor de Nieuwe Aarde tot ons komt. Het is een zwart gat, en in het centrum hiervan manifesteert de Bron zich in en via de mensen. Het is de geboorte van de nieuwe mens, het Gouden Tijdperk bewustzijn. Omdat iedereen op Aarde een deelaspect draagt van het universele energiesysteem (Aarde, planeten, sterren), mogen wij steeds meer worden wie wij zijn. Onze harten en zielen zullen steeds meer de mogelijkheid krijgen om hier te ZIJN. Iedereen is hier gekomen met een specifieke/unieke kwaliteit om ervoor te zorgen dat Koninkrijk Gods ook hier op Aarde kan zijn. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. The Galactic Heart Centre is een micro-punt van het Galactische Hart dat zich manifesteert in de mens. Wij mogen het Galactische Hart worden. Het Galactische Hart in jou heeft de mogelijkheid om de volledige kloof tussen gevoel en mind te helen, en de mensheid hun volledige potentie te laten zijn. Het is een onsterfelijk, ongelimiteerd bewustzijn dat dagelijks steeds meer tot ons komt. Hierin wordt het grotere kosmische plan heel praktisch verbonden met de dagelijkse realiteit. The Galactic Heart Centre heeft de functie om het veld voor de Kosmische Mens neer te zetten. Gevoel en informatie worden hierin in balans gebracht, YIN en YANG, zodat je volledig geboorte kunt geven aan jouw essentie. Het is de komst van de Kosmische Vader in ieders moederschoot. Het zelfgenezende vermogen staat centraal.
Nanco Immanuël draagt deze menselijke codering tot het Galactische Hart, en kanaliseert deze multidimensionele werkelijkheid in talloze workshops, trainingen, lezingen en ascensie-activaties. Nanco's intentie is om in co-creatie samen te zijn, om een harmonieus geheel te scheppen, zodat ieder het kanaal kan zijn voor deze Nieuwe Aarde, waarin jij kunt zijn wie je bent en het ook toepast in je leven. Nanco werkt momenteel samen met talloze Nieuwe Aarde-mensen om een gezamenlijke basis neer te zetten, een oer-bestaansrecht voor de Bron in alle facetten van de mens. Stap voor stap mogen wij de Nieuwe Aarde steeds meer in onszelf begroeten. Wij zijn de Nieuwe Aarde!

Op dit moment worden alle workshops in Arnhem of Velp (Gelderland) gehouden. The Galactic Heart Centre en 2inspirit zijn bezig met de manifestatie van een gezamenlijk centrum. Dit hebben we even de tijd gegeven.
 
Iedereen mag meedoen: We wekken de doden tot leven!
 
De Nieuwe Aarde behoort iedereen toe. Dat is het mooie aan dit Gouden Tijdperk. Wij allen hebben talloze onbewuste stukken, en elke dag worden we hier steeds meer van bewust. Alles mag steeds meer deel worden van het bewuste energieveld van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer wij steeds meer bestaansrecht geven aan ons individuele en collectieve onbewuste, kunnen steeds meer mensen de nieuwe spiraal van liefde gaan voelen in het hart. Hoe meer jij het vermogen hebt om je innerlijk werk te doen, te reflecteren, hoe meer mensen er ontwaken. De Nieuwe Aarde is niet persé bestemd voor een select, klein groepje, maar het is een Plan waarin de komende honderden, duizenden jaren, elk aspect van de Schepping herinnert dat hij/zij/het de Schepper is. De Schepper twijfelt steeds minder aan z'n eigen schepping, de herinnering wordt dagelijks sterker. In ons bewustwordingsproces zijn we massaal een Heilige Graal aan het vormen, een creatiepunt waarop alle delen van jezelf op een zuivere, integere manier op aan kunnen klikken. Het is een wedergeboorte waarin steeds meer mensen participeren, om het web van eenheid te laten groeien, op globaal niveau.
 
Op dit moment zijn we werkelijk naar het epicentrum van het collectieve bewuste/onbewuste aan het bewegen. Wanneer je het emotionele en het gevoels- stuk van je diepste schaduw aan weet te raken, baan je een weg door de illusie van leven en dood. Onze diepgewortelde emoties m.b.t. leven, dood en ruimte komen steeds meer naar de oppervlakte om de nieuwe mens te laten ontwaken. De nieuwe mens heeft de mogelijkheid om gedeeltes of het gehele energieveld van onsterfelijkheid te belichamen. Dit is het volledig bewust worden dat alles in jou is, en dat je niet weg hoeft om dat op te halen. Het menselijke lichaam wordt een Adam Kadmon lichaam van licht, waarin de gehele bloedlijn van Christus in kan dalen. Alle deelaspecten van de schepping gaan de kosmos stap en stap verankeren in jouw fysieke lichaam. Het gouden tijdperk lichaam van Adam Kadmon heeft deze functie! Het lichaam is hier voor geschapen. Jij hebt dit zelf gedaan, want jij en de Bron zijn in essentie één.
 
De hel in de mens IS het collectieve onbewuste. De hel is eigenlijk het niet bewust zijn van de volledigheid in jezelf, waardoor delen in jou nogsteeds lijden door de oerafscheuring. De hel is de Bron die zich niet bewust is van zichzelf. Stel je voor: In het beginne is er werkelijk helemaal NIKS, of wel het AL, want er is geen referentie-kader van wat anders dan het NIKS/het Al. Dit is waar de diepste pijn zit van de mens. Het niet kunnen voelen van dit Al. Het is de vastzittende Bron. De schepper die niet bewust is dat zij schepper is. Ik noem dit ook wel de dode Bron, terwijl ik me ervan bewust ben dat dat woord de kern niet raakt, want de dood bestaat alleen wanneer er een referentie is met wat anders. Wanneer je je bewust wordt dat er ergens nog geen leven is, dan zou je het de dood kunnen noemen. Delen van jezelf die niet eens weten dat ze bestaan, hoe ga je deze laten voelen dat ze wel bestaan? En hoe kun jij je bewust worden van delen die niet bestaan, en in zekere zin dood zijn? Dit is waar we met zn allen tegenaan lopen: het is een punt van leven en dood. Een cirkel, aan de ene kant vicieus, aan de andere kant eeuwig en onsterfelijk. Het is de Beyond. Wanneer je vanuit de Beyond, voorbij mannelijk, vrouwelijk of innerlijk kind, dan heb je het vermogen om vanuit de kern-bron delen van jezelf tot leven te wekken. Omdat de energie die je kanaliseert voorbij leven en dood gaat, kun je steeds meer deze energie naar de drie-eenheid van de Schepping brengen. In het scheppingsverhaal van Adam en Eva, de fysieke lichamen waarin de gehele lijn van galactische liefde/schaduw uitgewerkt en gegrond wordt, is daar Moeder Ninharsag. Zij is een magiër. Zij is de MAGIE van de MOEDER, zij kan vanuit het niets het leven en de dood voelbaar maken. Zij kan de Anunaki laten VOELEN dat er een moeder is, dat er een onderwereld is waarin het Al en het Niets mag ontwaken. De lijdensweg van de mens zit in de onbewuste Bron-kracht. Ook Jezus diende hier mee te dealen. Tijdens zijn onsterfelijke leven als Jezus de Christus was dit zijn grootste uitdaging. Hoe ga je doden tot leven wekken? Hoe ga je de schepper weer laten leven? Wat nou als er haast nergens een punt te vinden is waarin je iets bewust kan maken dat ze leven of dood zijn? Wat nou als de dood zegt: Dood, wat is dat? Wat nou als er geen kader te vinden is? Jezus reikte tot in de kern van de kern, van de kern van de kern, en kwam erachter dat hij van daaruit overal naartoe kon, overal bij kon. Dit is de energie van het hart die zich in licht en schaduw manifesteert, het is het Al. Samen met Moeder Maria en Maria Magdalena kwam hij erachter dat hun al chemie heilig was. Dat hij vanuit zijn diepe eenheid met deze 2 prachtige vrouwen een gevoelspunt in de mens kon aanraken waarin het leven en dood gezien konden worden, omdat er een kernkracht is die alles met elkaar verbind, alles openbaart. Dat alles wat er in de sferen, in de ether hangt, aangeraakt kan worden, zodat het voelbaar is onder de mensen. Dit is de YOD-energie. Dit is de weg van het Joodse energieveld, om de kern-Bronkracht te laten groeien, van waaruit de Moeder weet wie zij is, zodat het Innerlijk Kind en de Kosmisch Vader met de gehele infrastructuur van de Schepping op Aarde kan komen.
 
Het dode punt dat zich nergens van bewust is wordt ook wel de planeet Niburu genoemd, het is de 12e planeet. Het is het moederhart in manifestatie. De onderwereld die zich manifesteert in jou door bewust te worden van de stenen en rotsen. De lange historie van de stenen en rotsen op Moeder Aarde lopen vooral samen met Niburu. Wanne eer je niburu werkelijk in de rots van de basischakra toe kan laten, de levende en dode bron, dan zul je zien dat niburu een wereld zichtbaar gaat maken, die we op dit moment nog niet als mensen kunnen waarnemen. Misschien kleine stukken daarvan, maar niet de heelheid. Niburu is de hellepoort op Aarde, het diepste onbewuste deel die bewust aan het worden is. Niburu is het moederhart dat wanneer het zich openstelt geboorte geeft aan het onsterfelijke, zuivere innerlijk kind, die werkelijk staat te springen om zichzelf zichtbaar te maken op Aarde, om oude dode structuren tot leven te wekken. Niburu heeft nog een ander hoger-dimensionaal aspect en dit is Elenin. Dit is de etherische weg die Niburu, die het moederhart loopt om haar eigen essentie te kunnen voelen en zien. Elenin zorgt ervoor dat Niburu, het Al/Niets vorm krijgt. Vandaar dat het soms lijkt op de ruimtestation. Het ligt er net aan vanuit welke hoek je kijkt!Wanneer jij op Christus-niveau leert healen, kun jij je bewust worden van de niburuaanse energieën in jou. De delen van jou die zichzelf niet nog niet kennen, hebben werkelijk ongelooflijke krachten, die de nieuwe mens zullen begeleiden naar de belichaming van het volledige potentieel, het ZIJN. Kosmisch meesterschap. Het is nu onze uitdaging om Niburu en Elenin ruimte te gaan geven, door de triggers te durven voelen, en te begrijpen dat Niburu weer deel is van de cyclus van het zonnestelsel, om ons volledig bewust te maken dat er een huwelijk gaande is, een Heilig Huwelijk, en de Heilige Geest tot ons allen komt. De indaling van de christus bestaat pas wanneer de moeder bewust is van haar hart, van haar essentie, zodat zij deze godskracht kan verankeren in haar lichaam. Dit gebeurt in ieder mens momenteel, ieder op zn eigen unieke manier. Elenin is de weg van Niburu in verbinding met de Aarde, zodat beiden 5-dimensionaal kunnen worden. Omdat Elenin op verschillende lagen 5-dimensionaal is, is het niet gebonden aan tijd, waardoor het in verschillende tijden een essentiele functie heeft in het evolutieproces op Aarde. Elenin dat samenloopt met de aardse materie, sloot aan op de innerlijke wereld van de rotsen, in de tijd van Atlantis, Adam en Eva, Egypte, Avalon en het jaar 0. Elenin in verbinding met de 11 andere planeten in dit zonnestelsel vormt de Ster van Bethlehem. Wanneer dit bewust is vormt het een ascensiepad voor de geboorte van Christus. Stel je voor, de dode/levende Bron die indaalt via onze innerlijke rots. Het lijkt dan op een komeet, maar het is de Bron die zich in de materie weerspiegelt. Dit gebeurde er in de tijd van Atlantis, dit veroorzaakte de oer-vloed in de tijd van Noach, en het was dit stenen punt dat in Mekka terecht kwam. Het is de steen van wederopstanding. Het is hetzelfde punt die niet gebonden is aan tijd, die in verschillende tijden binnenkomt. De 12e planeet Niburu en de etherische weg Elenin weerspiegelen zichzelf ook nu weer met de mensen en de Aarde. 2012 staat volledig in het teken van de doden die weer tot leven gewekt worden. Alle delen van onszelf mogen weer deel worden van het grote bewustzijnsspel. De Elenin/Nieuwe Aarde krachten worden steeds krachtiger en liefdevoller! Het is als een uitnodiging om jezelf te herinneren in wie-jij-werkelijk bent, in licht en schaduw, en jouw krachten weer deel te laten worden van de Schepping Zelf. De rots is Simon Petrus, poortwachter van de hemel, de apostel die de essentie van de oer-schepping kanaliseert, de boodschapper die de drie-eenheid van de schepping zichtbaar maakt. En op deze rots wordt de Nieuwe Kerk gebouwd. De harmonisering van Christus in ieder mens, Hallelujah!
Vrees Niburu aub niet, het is slechts je essentie die wederkeert, via verschillende zijden van de schepping.
Ik kan aanrader om de komende tijd veel te werken met de rotsen en de stenen, om jouw innerlijke rots te blijven voelen. Deze rots is diep verankerd en tegelijkertijd vloeibaar. In deze rots kan het gehele universum in jouw geboren worden. Vele meesters vanuit de hogere werelden kunnen je hierbij ondersteunen. We zitten vlak bij 2012 en voor die tijd wordt er aan ons gesleuteld om juist een subtiele stabiliteit te creëeren in dit Aarde/Elenin veld. Heel veel plezier en succes met deze krachtige veranderingen in jezelf. Namasté.
 
Kracht van stilte en geluid
 
Ieder kent het wel, je houdt heel veel van anderen om je heen, maar op sommige niveaus kan je elkaar gewoon niet bereiken. Net alsof je die zuivere liefde die je op hoger niveau voelt niet werkelijk in de gezamenlijke gevoelslagen krijgt waardoor je elkaar op kernniveau niet bereikt. Geluidssignalen en woorden gaan langs elkaar heen, waardoor er emoties naar voren komen. Juist nu we steeds meer door het dode punt heen gaan bewegen, krijgen we creatieve tools van het universum om elkaar tot in de kern te bereiken. Er is ruimte en stilte nodig om dit eerst in jezelf op te nemen en te reflecteren om bewust te worden van onbewuste, dode punten, waarin je in essentie jezelf niet bereikt. Hathor is zeer vitale opening aan het creëeren om ervoor te zorgen dat we onszelf en elkaar kunnen bereiken. Sommige woorden hebben op een bepaalde laag de beste intenties, maar op andere niveaus kunnen ze ook helemaal leeg zijn, omdat er een stuk oer-gevoel ontbreekt. Juist jouw innerlijke stem kan momenteel extra ruimte scheppen in het doorleven van dode punten en het tot leven wekken van delen die niet eens weten dat ze bestaan. Het is een Shakespeare punt: To be or not to be? Wat verkies jij binnen deze realiteit? Hathor, die gespecialiseerd is om de Bron tot leven te wekken door alle geluidssignalen innerlijk onder de loep te nemen, schept momenteel enorme mogelijkheden om dieper naar jezelf te gaan en te kijken waar jij jezelf nog net niet bereikt. Wanneer je hier bewustzijn op krijgt, kun je jezelf stap voor stap steeds gemakkelijker neerzetten, zonder dat er signalen afketsen en weer subtiele conflicten ontstaan. De kracht van de stilte in het NU neemt toe.
We zijn op weg naar de 11-11-11 sterrenpoort. Op deze dag zal de moeder weer werkelijk bewust-zijn van haar eigen bestaan, waardoor ze vanuit een nieuwe vrijheid, een nieuw bewustzijn, haar nieuwe realiteit kan vormgeven, zonder gekoppeld te zijn door het collectieve onbewuste. Van 18 november 2011 t/m de winter equinox van 21 december 2011 bewegen we ons richting de epicentrum van de hel (niburu, collectief onbewuste), om onze Bronkracht hier in te brengen. Je zult hierin een enorme extra levensruimte kunnen gaan ervaren. De wereld beweegt zichzelf naar de kern van het chaos punt, om oude zaken bewust te krijgen en te doorbreken, wanneer je daarvoor kiest. Dit is een belangrijke periode waarin jouw gevoel (de moeder) haar ruimte in gaat nemen. Dit zijn 33 dagen van oer-ruimte schepping, waarin we de kern werkelijk kunnen gaan voelen, om een nieuwe weg in te slaan en het overvloedsbewustzijn tot in het diepste van je basis toe te laten. Het is goed mogelijk dat je juist dan weer een enorme behoefte voelt aan bezinning, stilte en ruimte voor jezelf. Mijn aanrader is om je hier aan over te geven, dit te respecteren en eren. Het is als een menstruatie-periode van de innerlijke vrouw, die juist dan tijd en ruimte nodig heeft voor bezinning en contemplatie. Neem deze ruimte aub, omdat er met een nieuwe snelheid inzichten komen. Juist omdat alles in het epicentrum open komt te staan. Dit is de ultieme voorbereiding voor 2012. Doden gaan weer tot je spreken, om te weten dat ze verkiezen te leven. Juist in deze innerlijke stemmen zit jouw goddelijke kracht. De Godin leeft, God leeft in ons. Wij zijn de nieuwe mens! God bless you!